Andreas Norlén (m) valdes först enhälligt om till riksdagens talman.

Kenneth G Forslund (s) valdes till förste vice talman. Julia Kronlid (sd) valdes till andre vice talman medan Kerstin Lundgren (c) valdes till tredje vice talman.

Andreas Norlén och Kenneth G Forslund valdes utan att någon dold omröstning behövdes göras.

I valet till andra vice talman stod det mellan Julia Kronlid (sd) och Janine Alm Ericson (mp).

Den första slutna omröstningen gav följande utfall:

Julia Kronlid 173
Janine Alm Ericson 49
Blank röst 126

Den andra slutna omröstningen:

Julia Kronlid 174
Janine Alm Ericson 47
Blank röst 126

Till den tredje vice talmansposten fanns två nominerade kandidater. Det behövdes tre slutna omröstningar för att utse Kerstin Lundgren (c):

sluten omröstning 1
Lotta Johnsson Fornarve (v) 46
Kerstin Lundgren (c) 37
Martin Ådahl (c) 3 (ej nominerad)
Blank röst 260

sluten omröstning 2
Lotta Johnsson Fornarve (v) 46
Kerstin Lundgren (c) 39
Martin Ådahl (c) 10 (ej nominerad)
Ali Esbati (v) 1 (ej nominerad)
Björn Söder (sd) 1 (ej nominerad)
Blank röst 247

sluten omröstning 3
Kerstin Lundgren (c) 57
Lotta Johnsson Fornarve (v) 52
Martin Ådahl (c) 4 (ej nominerad)
Björn Söder (sd) 1 (ej nominerad)
Blank röst 232