Vänsterpartiet ville ha en höjning av garantipensionerna och under mandatperioden. Men fick det inte.  Socialdemokraterna gick med på ett pensionstillägg och som kommer att läggas fram i en vårändringsproposition. Pensionstillägget ligger på 1 000 kronor skattefritt per månad och kommer att beröra 700 000 pensionärer. Det skulle innebära 8,4 miljarder kronor per år.  Det ger en kostnad på 1 750 kronor per hushåll och år.