Socialdemokraterna skriver i sitt budgetförslag att Region Stockholm ”behöver en ekonomisk sanering” och att ett överskott på 6 miljarder kronor år 2020 ”hamnade som vanligt någon annanstans än i sjukvården”. Moderaterna har under ”15 års tid slösat bort enorma mängder skattepengar på allt från svällande administration till jävsaffärer där enskilda intressen gynnats”.

Region Stockholm ”har alldeles för länge präglats av återkommande affärer där enskilda snarare än allmänna intressen givits företräde”, skriver Socialdemokraterna i sitt budgetförslag och regionens skattebetalare har ”tvingats betala notan för oegentligheterna”.

Det är så illa ställt att Socialdemokraterna, inför valåret 2022, vill inrätta ”en anti-korruptionsombudsman med tillhörande kansli”. Uppgiften är att ”bekämpa korruption, jäv och fusk”.
Socialdemokraterna vill lägga 10 miljoner kronor på att bygga upp kansliet. Regionens revisorer får extra 3 miljoner kronor, eftersom de ”har ett särskilt viktigt jobb med tanke på alla affärer, allt skatteslöseri och den svaga ekonomiska hushållningen”.

Socialdemokraterna vill ”skära ner på skenande administrationskostnader, vårdmarknader, konsulter och utgifter för hyrpersonal”. 1 miljard kronor ska plockas frånkonsultbolag, hyrpersonal,”vårdmarknader” och ”svällande administration”.

Pengarna ska gå till bland annat:

* Akutsjukhusen – 440 miljoner kronor för fler vårdanställda.

* Vårdcentraler  – 735 miljoner kronor ytterligare till den nära vården.