Han jobbade som EU-parlamentariker från 2019. Dessförinnan var han regionråd i Västerbotten 2008 – 2019. I november drabbades Erik Bergkvist av lungcancer. På Facebook skrev han då:

”Till våren ska denna mandatperiod knytas ihop. Jag har sett mycket fram emot slutförhandlingarna kring elflyg, små modulära reaktorer och det europeiska funktionshinderskortet, bland mycket annat. Nu har jag och mina närmaste fått en ny stor uppgift att ta oss an”.

Erik Bergkvist blev 58 år.