Det var i onsdags som de tre bostadsbolagen Familjebostäder, Svenska Bostäder och Stockholmshem beslutade att sälja totalt 2 882 hyreslägenheter till privata aktörerna Ikano, Walflast samt Willhem, till ett värde på över 2,5 miljarder kronor.
 
Enligt bolagen handlar det om att frigöra kapital för ”fortsatt viktiga investeringar”, som Svenska Bostäders ordförande Berthold Gustavsson (m) formulerar det.
 
Affären har dock dragit kritik från oppositionen i Stockholm, som bland annat hävdar att besluten tagits med stort hemlighetsmakeri. Nu anmäler dessutom Socialdemokraterna i Stockholms stadshus affären till stadens revisorer.
 
Enligt partiet råder det oklarheter kring hur värderingen av försäljningarna genomförts och kräver nu en granskning.
– Att avyttra ett så stort antal lägenheter utan att med en rad beskriva hur värderingen är gjord skapar misstro mot affären. Det är omöjligt att avgöra om försäljningarna är motiverade affärsmässigt och utifrån bolagens bästa, säger Leif Rönngren (s), styrelseledamot i Stockholmshem, i en kommentar.
 
Både Familjebostäder och Svenska Bostäder anser dock att affären skötts på rätt sätt.
– Vår bedömning är att vi följt arbetsordning och gällande lagstiftning, säger Familjebostäders pressekreterare Jenny Lundmark.
 
Berthold Gustavsson fyller i:
– Vi har kollat upp så att allt gått enligt regelboken och aktiebolagslagen. Vi har följt det till punkt och pricka. Det står dessutom i vårt budgetförslag att vi ska ha en aktiv fastighetspolitik, så det här är ingen nyhet för oppositionen att vi tänkt agera så här.
 
Ardalan Samimi