Det är Magnus Barkstedt, pa-chef på Novo Nordisk, som går in i Rud Pedersens life science-team. Han blir stationerad i Stockholm.

”Magnus gedigna erfarenhet från att ha arbetat med market access, både nationellt och regionalt blir ett viktigt strategiskt komplement till Rud Pedersens hälso-och sjukvårdserbjudande. Magnus breda nätverk bland patientorganisationer, sjukvårdspersonal, politiker, nationella myndigheter, är också värdefullt”, kommenterar Ella Bohlin, chef för healthcare på Rud Pedersen Sverige.

Sedan tidigare består Rud Pedersens life science-team av:

Anna Nergård
Anders Åkesson
Ella Bohlin
Mattias Zackrisson
Johan Lindahl
Peter Carpelan