Rud Pedersen köper en majoritet av byrån Welcom, som har ett 20-tal anställda och omsatte 39 miljoner kronor år 2016.Rud Pedersen köper 51 procent av Welcom. Resterande andel ligger kvar hos Welcoms grundare.
Rud Pedersen är renodlad på public affairs, men driver i Stockholm byrån King Street som erbjuder "affärsdrivande kommunikation och pr".
– Det är ganska logiskt att finnas i Göteborg i stor uträckning.  Man kan skicka dit en man eller två, eller anställa någon lokal eller också approchera den största pr-byrån som finns där. Jag har bott i Göteborg i 20 år och det här kändes bra, säger Morten Rud Pedersen, grundare av Rud Pedersen.
Vad är det ni köper?
– Vi köper Göteborg, digital kommunikation och sociala medier. Vi får tillgång till folk som kan lära oss hur vi agerar i de här kanalerna.