– I första hand är tanken att det ska fungera som en medborgarinformationssida. Många kommuner väljer i dag att ge ut egna tidningar där man vill informera om olika aspekter av det som kommuner tillhandahåller, men vi köper istället en sida i en redan befintlig lokaltidning, säger kommunens informationsansvariga Heike Rosenquist.
 
Det är på grund av beloppet som kommunen måste gå ut i en upphandling, säger hon vidare. En exakt summa kan dock inte ges, men upphandling beräknas vara värd omkring 150 000 kronor. Avtalet sträcker sig i ett år med möjlighet till förlängning i ytterligare ett år.
 
Upphandlingen avgörs främst av priset, men Heike Rosenquist berättar att de framfört önskemål om att tidningen ska kunna nå hushållen i orten och kommunen.
– Dessutom finns det önskemål om att även kunna nå ut till Blekinges hushåll, och med tanke på tillströmningen från Danmark hade det varit ett plus om man även kunnat sprida en sådan information dit, säger hon.
 
Men hur många tidningar finns det i Ronneby egentligen?
– Vi har faktiskt ett par stycken här. Vi har BLT, Sydöstran, som ingår i samma koncern, sedan har vi Commersen, en gratis veckortidning. Vi har dessutom Ronneby Tidning. Sedan ett halvår tillbaka har vi också en tidning som kallas för Infobladet, som också specialiserar sig på regional information.
 
Ambitionen är att kunna starta i år. Utformningen av sidan står kommunen själv för.