Regeringen har därför beslutat att tillsätta en utredning som ska ”titta på om ett statligt ägt fastighetsbolag kan vara ett effektivt och ändamålsenligt sätt att förebygga, minska och motverka segregation, och brottsligheten som den kan medföra, i områden med socioekonomiska utmaningar”.

Utredningen ska vara klar senast 31 december 2023.

Det nya statligt ägda fastighetsbolaget skulle ha som uppdrag att ”förvärva eller bygga fastigheter i områden med socioekonomiska utmaningar”, exempelvis ”bostäder, affärslokaler, fastigheter för samhällsservice samt anläggningar och utemiljöer för idrott och fritid”.

”Det finns utmaningar där ett kortsiktigt vinstintresse bland fastighetsägare skapar problem., Utredningen är en del av regeringens arbete med att vända på varje sten för att förebygga, minska och motverka segregation och brottsligheten som den kan medföra i områden med socioekonomiska utmaningar”, kommenterar Karl-Petter Thorwaldsson.