Regeringen räknar med ett minskat bnp på grund av Corona-viruset och inför på näringslivets begäran ett utvidgat stöd vid korttidsarbete, så att varsel ska kunna undvikas, på grund av minskade affärer för företagen.

Finansminister Magdalena Andersson (s) berättade om planerna på en presskonferens, som startade 11.30 4 mars 2020. Först 1 augusti ska lagändringen om utökat korttidsstöd vara på plats, men Magdalena Andersson berättade också att regeringen ska se om det går att få plats snabbare.

Bland annat med hjälp av modeller från tidigare utbrott har regeringen tagit fram en prognos för hur Sveriges ekonomi drabbas av utbrottet. Prognosen bygger på att virusutbrottet toppar i Kina under innevarande kvartal och blir begränsade i andra områden. Regeringen räknar med att virusutbrottet minskar den svenska bnp-tillväxten med 0,3 procentenheter under året. Globalt ligger prognosen på 0,5 procentenheter.

Corona-utbrottet påverkar den svenska ekonomin på flera sätt.

– Vi påverkas när det gäller import och export, där Kina står för 5 procent av importen och exporten. Men Sverige påverkas också av att viktiga marknader som Tyskland har en större andel av sin handel med Kina. Vi ser också effekter av minskad global efterfråga och minskad turism och minskat resande.