Regeringen har tagit fram en ny strategi för den inre marknaden.

Strategin ska vara mer eller mindre klar och presenteras augusti/september. Broschyrer ska vara på gång att tryckas. Strategin sträcker sig över EU-parlamentets mandatperiod på fem år och bygger på möten mellan regeringen och storföretag, näringsliv och organisationer som fackföreningsrörelsen.

Utrikeshandelsminister Ann Linde (s) har spelat en central roll i strategin som ligger till grunden för hur Sverige ska påverka EUs inriktning de närmaste fem åren. Hon driver särskilt digitaliseringsfrågor och just digitalisering av den inre marknaden kommer att vara en tongivande del i strategin, enligt Dagens Opinions uppgiftslämnare.