Redgert Comms, som grundades 2017 i Stockholm, har sedan år 2021 kontor i Storbritannien med åtta medarbetare. Nu öppnar bolaget kontor även i Berlin och Helsingfors.
Dottebolagen ägs och drivs av holdingbolaget Redgert Group, som siktar på att bli en global pr-koncern. Varje dotterbolag får en landschef.

”På så sätt kan vi expandera snabbt och kostnadseffektivt”, kommenterar Daniel Redgert, vd för Redgert Group.

Chef för det tyska dotterbolaget blir Katharina Fronius, med en bakgrund på bland annat Zalando och Mister Spex. Chef för finlandsbyrån blir Jessica Benissan, som tidigare har jobbat på Mellakka och Spalt.