Det var tre saker som präglade talet. Ett: han hade en aggressiv retorik. Det är vanligt när man är en underdog och sparkar uppåt. Men Björklund verkar glömma bort att han sitter i regeringsställning. Två: han ironiserar och raljerar. Tre: det verkar som om Alliansen har en gemensam retorik. Reinfeldt var också tuff och raljerande i sitt tal. Antingen beror det på att de har fått en samsyn efter att ha regerat tillsammans eller också är det en uttalad strategi. Jag tror det är fel att vara så aggressiv. Det kanske fungerar när man bara pratar inför de egna, men inte som nu inför en Aktuell-publik.
 
Björklund utnyttjar dåligt att Alliansen suttit vid makten i fyra år, utan använder samma retorik som man gjorde 2006.
 
En sak som var bra är att han är något mer ideologisk än vad Reinfeldt var, som bara ville framstå som en statsman. Jag tycker att valet borde vara mer ideologiskt, och det tror jag fler väljare vill. Ett annat plus är att han utnyttjar att han kan skolfrågan. Inom det området har han en vision.
 
Björklund saknar löften i sitt tal, och det verkar vara en tydlig uppdelning inom Alliansen vilka frågor de olika partierna ska tala om. Där verkar det finnas en större frihet inom de Rödgröna. Men om de vinner valet kommer det nog att bli annorlunda till nästa valrörelse.