PTK, LO och Svenskt Näringsliv har kommit överens om en avsiktsförklaring om fortsatta förhandlingar om ändrade regler för arbetsmarknaden. Bland annat är parterna överens om att inga beslut är fattade och att förhandlingarna ajournera under avtalsrörelsen och återupptas först augusti 2020.

Flera LO-förbund, bland annat tunga Kommunal, samt Saco-förbundet Lärarna riksförbund har hoppat av i protest mot att formuleringen ”saklig grund” vid uppsägningar skulle strykas. Men av allt att döma har inte så skett. Uppsägningar ska fortsatt ”ske sakligt och rättssäkert”, heter det i ett pressutskick. Men formuleringen finns inte med i själva avsiktsförklaringen.

 

här är avsiktsförklaringen

förhandlingarna gäller  ”tre övergripande kategorier”

  • Anställningsskyddsregler
  • Omställningssystemet
  • Arbetslöshetsförsäkringssystemet

 

fem konkreta saker har uppnåtts

  • Parterna har hittills inte kommit överens om någonting i sak, det vill säga ingen enskild fråga

är slutförhandlad.

  • En överenskommelse bör ingås senast den sista september 2020.
  • En överenskommelse mellan parterna kommer att förutsätta lagstiftningsförändringar.
  • Förhandlingarna mellan parterna behöver ajourneras under den kommande avtalsrörelsen och återupptas augusti 2020.
  • Parterna bör få en rad frågeställningar utredda och utser tre arbetsgrupper januari 2020 — maj 2020.

tre arbetsgrupper

1. anställningsskyddsregler (Las), leds av Erland Olausson, tidigare förste vice ordförande LO

* tillsvidareanställningsformen ska stärkas – allmän visstid ska ersättas. Det nya systemet ska stärka ”anställningsbarheten” på arbetsmarknaden.

* det nya anställningsskyddsregelverket ska vara rättssäkert och inte innebära en “fri uppsägningsrätt” för arbetsgivarna.

2. omställningssystem, leds av Cecilia Fahlberg, tidigare förbundsordförande för Unionen

* ett nytt förstärkt omställningssystem ska bygga på organisationerna TRR respektive TSL, som ska erbjuda det ”grundläggande omställningsstödet till arbetstagare som omfattas av kollektivavtal om kompetens och omställning”.

* utgångspunkten är att ”individen bör ges en effektiv hjälp att få ett nytt arbete efter uppsägning” och att individen ”bör ges rätt och möjlighet till kompetensutveckling under och efter anställning” samt ”rådgivning och vägledning”.

* staten ska finansiera omställningssystemet via arbetsmarknadsavgift allmänna löneavgiften och ”ge ett grundläggande omställningsstöd till samtliga arbetstagare som kvalificerat sig för sådant stöd”.

* parterna ska ”överväga om omställningsstödet med särskild finansiering från staten bör omfatta utökade, arbetsmarknadspolitiska, åtgärder för arbetstagare som inte med reguljära åtgärder kan hitta nytt arbete”.

* det ”bör inrättas en omställningsorganisation för arbetsgivare och arbetstagare som inte omfattas av kollektivavtal”.
* TRR och TSL ska erbjuda tilläggstjänster till arbetstagarna, såsom rådgivning, yrkesvägledning och validering eller kompletterande ersättning under utbildning.

3. arbetslöshetsförsäkringssystemet, leds av Anders Ferbe, tidigare förbundsordförande IF Metall

* ska ersätta dagens offentligt finansierade arbetslöshetsförsäkring med en kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring.

* ska presentera förslag på hur en sådan modell ska utformas