Nettoomsättningen, vilken i stort motsvarar byråintäkten sjönk från 19,4 till 17,3 miljoner kronor, motsvarande ett tapp på 11 procent. Kostnaderna minskade under 2009 med 3,5 procent.
Rörelseresultatet föll från 1,9 miljoner kronor 324 000 kronor. Personalstyrkan låg kvar på 16 personer. Den totala lönekostnaden låg oförändrat på 9,6 miljoner kronor.