”Den primära anledningen är att appen skapar beroenden som jag inte har något större utbyte av”, skrev Per Gudmundson, det sista han gjorde på Facebook, och vidare:

”Jag tycker att det är trist att inte kunna använda sociala medier utan att bli måltavla för andra människors projektioner. Det hade varit trevligt med ett samtal men det är tyvärr omöjligt när man är halvt offentlig person”.