I något som verkar vara en liten fredspipa inför stundande hårda diskussioner om förändringar av LAS, enas arbetsmarknaden parter om att investera i arbetsmiljöutbildning för både chefer och ombud.

Svenskt Näringsliv, LO och PTK har fattat ett beslut om att tillsammans lägga 75 miljoner kronor på stöd till arbetsmiljöutbildning 2021-2023. Pengarna går till alla företag och organisationer med kollektivavtal inom Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Pengarna ska i först hand gå till utbildningsinsatser där chefer och arbetsmiljö- eller skyddsombud deltar tillsammans.

”Stödet omfattar både arbetare och tjänstemän och ska gynna samverkan och skapa dialog i arbetsmiljöarbetet utifrån arbetsplatsens behov”, skriver parterna i ett uttalande.

Parterna ska löpande utvärdera att utbildningsinsatserna sprids och fördelas jämnt mellan chefer, arbetsmiljö- och skyddsombud.