– Vi måste gå till botten med detta. Om samarbete har förekommit mellan svenska och utländska myndigheter för att bedriva övervakning, utan att det varit sanktionerat från regeringen, är det ett brott mot de grundläggande fri- och rättigheterna, säger Lars Ohly i ett pressmeddelande.

Han vill framförallt veta om ”regeringsföreträdare eventuellt har känt till och godkänt detta, utan att ha informerat riksdagen”.

– Det finns många frågetecken. Därför lämnar jag in en anmälan om granskning av regeringes hantering av fallet, avslutar Lars Ohly.