Undersökningen genomfördes 8-9 mars bland 1 018 svenskar.

Fredagen den 4 mars låg stödet på 49 procent. I den aktuella undersökningen har stödet minskat till 46 procent. 27 (25) procent är osäkra. 27 (27) procent är fortsatt emot.

Störst är stödet bland män (53) medan kvinnor är de mest osäkra och med 37 procent som kryssade i rutan ”vet ej”.