Novus har genomfört undersökningen 6-26 juni med svar från 2 838 personer. Andelen osäkra väljare 5,7 procent.

Socialdemokraterna ökar med 1,5 procentenheter till 31,7 procent, medan både SD och Moderaterna minskade med 0,6 respektive 1,9 procentenheter och båda partierna ligger marginell under sina valresultat från 2018. Liberalerna knappar in på Centerpartiet efter en ökning på 1,5 procentenheter till 5,0 procent. Centerpartiet backar 0,5 procentenheter till 5,4 procent. Det är i stort sett jämt mellan blocken men högerblocket skulle få fler mandat, 179 mot 170 matematiskt uträknat.