”Regeringen tar små steg i rätt riktning men borde lägga ännu större kraft på satsningar som gör att fler företag vågar anställa. Endast så går det att få fler jobb i Sverige”, säger Svenskt Näringslivs VD Urban Bäckström i en kommentar.
Han efterlyser ”fler jobbskapande reformer”.
 
De närmaste åren måste åtminstone en halv miljon nya jobb komma till om utanförskapet ska brytas. Politiker från alla partier måste därför ständigt ställa sig frågan ’vad krävs för att göra det enklare och tryggare för företagare att anställa fler?’”.
 
Inte oväntat ogillar Urban Bäckström de ändrade 3:12-reglerna.
 
”Skattesänkningarna är viktiga men regeringen borde också avstå från att genomföra tillväxthindrande förslag som de nya krångliga 3:12 reglerna. Fokusera istället på att uppmuntra fler företagare att investera och anställa”.
 
Tjänstebranschens organisation Almega instämmer i kritiken mot 3:12-reglerna och efterlyser en större skattereform.
”Förslaget kommer att innebära ett allvarligt tillväxthinder för många kunskapsintensiva tjänsteföretag där medarbetare också är delägare i sitt företag”, säger Ulf Lindberg näringspolitisk chef i en kommentar.
 
Han fortsätter:
 
”Vi behöver en genomgripande skattereform som tar utgångspunkt i att kunskap, inte maskiner, är vår viktigaste källa till konkurrenskraft. Det är synd att regeringen inte vågar ta i den frågan. Alla partier utom moderaterna är villiga att inleda diskussioner om en ny skattereform”.
 
Almega gör tummen upp för förslaget att utreda personaloptioner som kan gynna mindre it-företag när de ska rekrytera nyckelpersoner. Almega välkomnar även förslaget om ett ytterligare jobbskatteavdrag och en höjning av brytpunkten i den statliga inkomstskatten. Almega gillar också att regeringen lägger samordningsansvaret för upphandlingar på Konkurrensverket.
 
”Budgeten innehåller många bra besked, även om det mesta var känt sedan tidigare. Stopp för månadsuppgifter, stopp för höjt krav på löneuttag i 3:12, genomförande av investeraravdrag, översyn av sjuklöneansvaret, satsning på gymnasial lärlingsutbildning och många mindre men nog så viktiga förslag på regelförenklingar. Däremot saknas ett helhetsgrepp på jobbskapande och åtminstone 20 av 24 ”reformmiljarder går till att förstärka hushållen. Vi saknar en politik som också ser till efterfrågesidan i ekonomin. Även om regeringen resonerar och ser behovet av en sådan politik, så är lösningen fortfarande utbudspolitik”, säger Henrik Sjöholm, opinionschef för Företagarna.
 
SKL lyfter inte fram någon negativ punkt om budgeten.
 
”Det är bra att regeringen inte tänker genomföra några besparingar på gymnasieskolan under de närmaste åren. Vi välkomnar också förslaget att de kommuner som tar emot många nyanlända i förhållande till kommunens storlek ska få relativt högre ersättning", skriver Anders Knape, ordförande för SKL.
 
”Regeringens satsning i budgeten på att utveckla lärlingssystemen är bra och skapar bättre förutsättningar för besöksnäringens företag att kunna utbilda och anställa fler ungdomar. I regeringens budget finns flera bra förslag som gör det lättare för företagen att anställa och det är givetvis mycket positivt”, skriver Eva Östling, vd för Visita i en kommentar.
 
Men Visita ogillar höjningen av höja alkoholskatten. Den ger en ”felaktig signaleffekt”.
 
”Ur ett alkoholpolistiskt perspektiv är det bättre att styra alkoholkonsumtionen till restauranger där det finns kontrollfunktioner som begränsar konsumtionen. En skattehöjning riskerar att öka införseln från utlandet, vilket knappast kan vara i linje med den nuvarande svenska alkoholpolitiken”.
 
Också Säkerhetsbranschen tycker till om budgeten, men då kanske i en något mer nischad fråga. Organisationen ger regeringen en eloge för att ha avskaffat kravet för arrangörer att ersätta poliser.
 
”Det är ett klokt beslut av regeringen och bra att man hörsammat den massiva kritiken eftersom betalningsmodellen var orättvis och medfört att föreningar och företag har behandlats olika. Vi tycker också att det principiellt är fel att polisen ska bedriva affärsverksamhet” skriver Mikael Johansson, kommunikationschef vid Säkerhetsbranschen, i en kommentar.