Syftet är att kartlägga i vilken utsträckning närradio används kommersiellt. Myndigheten ska föreslå regeländringar och andra åtgärder för att motverka att närradion används i kommersiella syften.
 
Enligt kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth riskerar kommersiella närradiosändningar slå ut föreningslivet samtidigt som den konkurrensen på kommersiella radionmarknaden snedvrids.
 
Närradion är lokala föreningsstyrda radiosändningar som står utanför Sveriges Radio. Enligt radio- och tv-lagen får tillstånd att sända närradio inte ges till någon med kommersiella syften.
Ardalan Samimi