UPPDATERAD. Regeringspartnern Miljöpartiets språkrör Per Bolund och Isabella Lövin har fått presentera 10 miljarder kronor till en grön omställning med anledning av budgetförhandlingarna mellan Januaripartierna S, C, L och MP. Bland annat får godstrafiken  1,9 miljarder kronor.

”Det är en sjutusans klimatsatsning”, sa Per Bolund på presskonferensen.

”Det är en satsning för en grön rivstart som kan fortplanta sig i resten av världen. I den förra krisen räddades bankerna. Nu ska vi rädda klimatet”, sa Isabella Lövin.

Totalt handlar det om 9,7 miljarder kronor år 2021 och 6,9 miljarder 2022.

fördelning 2021, miljoner kronor
industrins gröna omställning 940
energieffektivisering 900
Sveriges natur 2 207
klimatsmarta resor 5 415
lokal grön omställning 224
klimatberäkningar & internationellt samarbete 60

huvudpunkterna
kreditgarantier för industrins gröna omställning på max 10 miljarder
utveckla och modernisera testbäddar (via Rise) 200 miljoner
klimatklivet får ytterligare 100 miljoner
stöd för investering i solceller för andra än privatpersoner 260 miljoner
länsstyrelsernas arbete med skötsel av natur och anläggningar för friluftsliv 400 miljoner
skydd av ”värdefull natur” förstärks med 600 miljoner
återvätning av våtmarker 350 miljoner
åtgärder för havs- och vattenmiljö ökas med 105 miljoner
öka takten i saneringsarbetet av de mest förorenade miljöskulderna 350 miljoner
miljökompensationen för gods via tåg förlängs och vidareutvecklas för 400 miljoner*
kapitaltillskott till Green Cargo 1 400 miljoner kronor
stödet till att öka takten i energieffektiviseringen av flerbostadshusbeståndet 900 miljoner
förlängning av stödet till den kommunala energi- och klimatrådgivningen med 120 miljoner
stärkt anslag för skredsäkring längs Göta älv 100 miljoner