Förra veckan, med hjälp av alliansens välsmorda medieapparat, blev det en väl spridd nyhet att en grupp miljöpartister i Botkyrka lämnat det rödgröna samarbetet för att bilda en ny grupp ansluten till alliansen. Kan aktionen skapa efterföljare? Kan moderpartiets kamp om regeringsmakten påverkas?
Det går nästan att höra axelryckningen i telefon när Miljöpartiets partisekreterare Agneta Börjesson får frågorna:
– Vi har inte fått in någon anmälan om avhopp. De (avhopparna) stod inte på våra listor. Så jag kan inte se att det påverkar oss överhuvudtaget. Det enda är om det skulle skapa förvirring om de använder loggorna hur som helst.
Påverkas Miljöpartiets valkampanj av avhoppen?
– Jag kan inte se hur det kan skada oss. Men egentligen vill jag hänvisa dig till Miljöpartiet lokalt i Botkyrka.
Niklas Gladh är gruppledare för Miljöpartiet i Botkyrka. Han ger en mer nyanserad bild än partisekreterare Agneta Börjesson.
– Det är några som har lämnat partiet lokalt. Det handlar om några personer som inte fått förtroende från partiet. Ingen finns med på vallistan och de var inte aktuella för förtroendeuppdrag. De flesta är kvar som medlemmar.
Men hade inte några aktiva uppdrag?
– Annika Nyberg, men hon kandiderar inte och Ardavast Reshdouni (miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande) fick inte medlemmarnas förtroende.
Miljöpartiet i Botkyrka har drygt 100 medlemmar, enligt Niklas Gladh. Annika Nyberg, initiativtagare till avhoppargruppen Gröna för alliansen, uppgav i går till Dagens Opinion att ett runt 25 personer hade lämnat partiet för att ansluta sig till Gröna för alliansen.
– Avhopparna är under tio. Men vi vet ännu om medlemmarna har kommit in med utträdesansökningar.
Nu får Miljöpartiet i Botkyrka en konkurrent i Gröna för alliansen.
– Det påverkar inte vårt arbete med att jobba för en rödgrön valseger i Botkyrka. Men vi får bli tydligare och vässa våra argument och visa hur vi bedriver vår klimat- och miljöpolitik. Vi ska visa vad vi har åstadkommit.
Vad har ni åstadkommit?
– Vi rankas som Sveriges tionde bästa kommun när det gäller klimatarbete. Vi har tagit fram en offensiv klimatstrategi som innebär att vi ska bli fossilbränslefria till 2005. Vi har fatta beslut om att införa bilpol och om att inrätta nya naturreservat, Vinterskogen och Lida. Vi har byggt flera nya gång och cykelvägar som binder ihop Tullinge och Alby.
Avhopparna har sagt att miljöpartiet sa nej till alliansens förslag, som var bra för miljön, för att rädda det rödgröna samarbetet.
– Jag delar inte den kritiken över huvudtaget. De hänvisar till ett par moderatmotioner om vindkraft som blivit avslagna. Men det arbetet hade vi redan varit i gång med.
Reaktioner efter avhoppet?
– Det har varit blandade reaktioner kan man säga. Dels känner många till att dessa personer inte har fåt förtroende, men det är ju tråkigt och synd att de lämnar oss för att jobba mot oss.
Hur ser et valstrategi ut?:
– Vi går till val på fortsatt rödgrönt styre i Botkyrka. Vi ska visa tydligt att en röst på Miljöpartiet är en röst på klimatet. Vi ska dela ut flygblad och synas på gator och torg. Vi använder förstås sociala medier.
Hur går valet?
– Vi har vind i ryggen. Även om de här medlemmarna har lämnat oss får vi nya medlemmar hela tiden.