I ett inlägg på DN Debatt, berättar partisekreterare Sofia Arkelsten, att Moderaterna ska börja offentliggöra namnen på alla privatpersoner som skänker mer än 20 000 kronor per år. Samtidigt sätter Sofia Arkelsten press på Socialdemokraterna.
Hon skriver att hon ”utgår från att samma sak sker inom Socialdemokraterna. Då inte minst genom att göra det möjligt för LO-medlemmar att kunna avstå från att stödja Socialdemokraterna samt att redovisa det oavlönade arbete som LO bistår partiet med”.
Om Svenskt Näringslivs stöd till Moderaterna ska redovisas framgår inte.
– Vi tar inte emot några pengar från näringslivet, säger Moderaternas pressekreterare Henrik Hedberg.
Han anser att paritets finansiering sker via privatpersoner.
– Vi har redovisat exakt hur många donatorer vi har (2 500). De har skänkt i snitt 770 kronor.
 Varför svänger ni om att berätta namnen på donatorerna som skänker för mer än 20 000 kronor nu?
– Moderaterna har lyssnat in diskussionen noga och anser att överenskommelsen mellan partierna inte har varit tillräckligt tydlig. Vi har tillämpat de regler som gäller. Nu föreslår Sofia en ny regel.
 
moderaternas förlag i korthet:
* Gåvor över 20 000 kronor offentliggörs.
* Partibidrag i form av oavlönat arbete offentliggörs.
* LO-medlemmar ska kunna avstå indirekt eller direkt finansiering av ett politiskt parti.
* Det ska tydligt framgå om lotterier finansierar partier
* Valhemligheten ska inte röjas, så personer ska kunna jobba för och bidra till partier utan ”röja deras partisympatier”.