Partiet delar in sitt riksdagskansli i tre delar med tre chefer. De är:

Miljö och utrikes
Leds av Ulrika Modéer tidigare chef för policy- och opinionsbildningsenheten på Diakonia.

Jobb
Leds av Eva Svedling, senast chef för påverkan och medlem på Rädda Barnen.
 
Samhälle
Leds av Alf Karlsson, tidigare kanslichef på Mälardalens Högskola.
 
Per Ängquist, kanslichef för riksdagskansliet, berättar om varför Miljöpartiet omorganiserar:
– Dels har vi blivit fler. Men ville också förbättra organisationen vi hade.
 
Hur många kommer ni att bli på riksdagskansliet?
 – Knappt 30.
 
Varför har ni valt områdena Miljö & utrikes, jobb och samhälle, det låter ju inte så poppigt?
– Nja för oss är det ett sätt att kraftsamla och få större genomslag i organisation och kunna lägga tyngd där vi vill utveckla vår profil.
 
Om man tittar på de chefer ni har värvat uppstår frågan om det är förbjudet att komma näringslivet på Miljöpartiet?
– Jojomen, det får man visst. Men vi har fastnat för de här personerna. De har en chefsbakgrund och har erfarenhet från politiken. Men det får vi återkomma till personer från näringslivet i kommande rekryteringar.
 
Kommer fler värvningar?
– Vi håller precis på att bli färdiga. Det fattas bara en liten bit i språkrörsteamet.