Andreas Carlgren petas från posten som miljöminister och ersätts istället av Lena Ek.
– Det kan ju inte bli sämre än Andreas Carlgren, säger Helena Leander (mp), ledamot i miljö- och jordbruksutskottet, om den nya ministern.
 
Hon menar att Lena Ek, som under de senaste åren varit Europaparlamentariker, förhoppningsvis tar med sig ett EU-perspektiv till miljöfrågorna.
– Det ska bli intressant att se om hon delar Andreas Carlgrens synpunkt eller om hon anser att biologisk mångfald inte är något som ett enskilt land kan välja att förstöra hur som helst, säger Helena Leander.
 
Hur förändras regeringens miljöpolitik?
– Det är kanske tidigt att säga, men det är möjligt att hon för med sig det perspektivet. Det vore också positivt om det sker en uppsving för kemikaliefrågorna, som jag vet hon har jobbat med i Europaparlamentet och som Sverige behöver bli bättre på.
 
Vad innebär det för Miljöpartiet?
– Vi kommer fortsätta att stå upp för en offensiv miljöpolitik. Känner hon sig manad att haka på så är det bra, men vi anpassar inte vår politik.
 
Ardalan Samimi