– Vi växer så det knakar. Vi har fördubblat antalet medlemmar och nu är vi 16 000, säger Kristoffer Talltorp, pressekreterare åt Maria Wetterstrand och Peter Eriksson.

Miljöpartiet omorganiserar sitt riksdagskansli. Målet är att partiet i högre utsträckning ska kunna driva egna frågor.

– Som det är nu så bestäms vårt arbete ganska mycket av det som händer i olika utskotten. Vi vill komma bort från det. Vi vill också nå bättre ut med vår politik, säger han, säger Kristoffer Talltorp.

Riksdagskansliet anställer därför tre, kanske fyra teamchefer. Syftet är att teamen ska ge språkrören och ledamöterna stöd för att utveckla, driva och föra ut den gröna politiken.

– Teamcheferna ska vara politiska generalister och utveckla de frågor som partiet anser viktiga. Ledamöterna ska ingå i teamen säger Kristoffer Talltorp. Teamcheferna kommer att jobba under kanslichefen Per Ängquists ledning, säger Kristoffer Talltorp.

Efter det senaste valet finns Miljöpartiet i samtliga landsting förutom tre. De flesta nyanställda kommer att jobba lokallt.
Miljöpartiet är ute efter politiska sekreterare i Örebro, Umeå, Uppsala, Göteborg, Sörmland, Motala, Västmanland, Norrköping.

De flesta tjänster lokalt går till Stockholm där Miljöpartiet bygger ett nytt kansli. Till det kansliet vill Miljöpartiet anställa en politisk sekreterare för trafik och regionplanering, politisk sekreterare för hälso-och sjukvård, politisk sekreterare ansvarig för pressfrågor, samt en politisk sekreterare/kanslist.

Av Tonchi Percan