Att valberedningen föreslagit Åsa Romson som Maria Wetterstrands efterträdare kom som en överraskning för de flesta.
– Det visar bara att politiska journalister inte känner till hur det går till i Miljöpartiet, säger Mehmet Kaplan, vice gruppledare i riksdag.
– Åsa Romson har starkt stöd bland gräsrötter i partiet. Det var därför valnämnden föreslog henne, säger han.
Hälften av mps kvinnliga riksdagsgrupp vill egentligen efterträdda Maria Wetterstrand. Men den sista striden står mellan Mikaela Waltersson och Åsa Romson.
– Jag blev inte direkt överraskad när valnämnden föreslog mig, säger Åsa Romson.
– Så du är medveten om stödet för dig ute bland distrikten?
–Ja, och särkilt efter det att jag blev föreslagen fick jag många positiva reaktioner, säger hon.
Igår tisdag befann sig både Mikaela Valtersson gruppledaren och Åsa Romson i strålkastarljuset. Mikaela Valtersson, även partiets ekonomiska talesperson, presenterade mps skuggbudget i tisdags.
Mikaela Valtersson är påläst, säker och alla de stora medierna fanns på plats, liksom spionerna från de andra partierna. Det fanns helt enkelt inte tillräckligt med sittplatser för alla som ville höra henne i pressrummet utanför plenumsalen.
Samtidigt som Mikaela Valtersson presenterade partiets skuggbudget började grillningen av flera statsråd” av Åsa Romson.
Klockan tio utfrågades miljöministern Andreas Carlgren om den svenska vargjakten. Det var Åsa Romson som KU–anmälde miljöministern.
Klockan 13 i tisdags pressade Åsa Romson näringsministern Maud Olofsson om att ställa hårdare krav vid offentliga upphandlingar av mat. En timme senare krävde Åsa Romson att Maud Olofsson i egenskap av energiministern inte ska ge frikostiga tillstånd till vattenkraftproducenter om inte hänsyn till miljön och den biologiska mångfalden är prövade.
 
Åsa Romson är doktorand i miljörätt och hon är på det sättet mer miljöprofilerad än Mikaela Valtersson.
Maria Wetterstrand är i grunden biolog och hon upplevs mer som expert än en politiker. Det är Wetterstrands saklighet och en kommunikation som grundar sig på kunskap som har omvandlat Miljöpartiet från ett lantligt flummigt parti till ett tillhåll för en urbaniserad högutbildad medelklass.
Med Åsa Romson som den troliga efterträdaren till Maria Wetterstrand behåller Miljöpartiet trovärdighet i miljö– och klimatfrågor.
 
Är du precis som Gustav Fridolin emot blockpolitiken?
–Ja, som de flesta miljöpartister. Mp bildades även som protest mot blockpolitiken, säger Åsa Romson.
Det är som om Miljöpartiets grundare Birger Schlaugs röst på nytt ekar i riksdagshuset. En strävan att stå utanför blockpolitiken som Maria Wetterstrand och Peter Eriksson bröt med. Deras politiska gärning var att bygga en allians med Socialdemokraterna för att så småningom bilda en rödgrön regering. En strategi som inte gick hem.
– Jag tror att Maria Wetterstrand mer gillade Mona Sahlin än Socialdemokraterna, säger Åsa Romson.
Och Mikaela Valtersson, som utmanar Åsa Romson till att efterträdda Maria Wetterstrand, har liknande tankegångar. På frågan om vilka allianser mp kommer att leta efter i framtiden, svarar hon.
– Det får vi väl se. Miljöpartiet är duktigt på att söka allianser, säger Mikaela Valtersson.
 

Tonchi Percan