Med Sverigedemokraterna i riksdagen och en het asyldebatt är Migrationsverket ämne för intressanta frågor.

Hur ska ni ta er an dem?

– Vi har inte diskuterat det än i min enhet. Vår verksamhet är fortfarande väldigt ny och ansvarar i större utsträckning för mer strategisk och långsiktig utveckling.

Migrationsverkets medarbetare har tidigare varit i blåsväder, när de firat asylavslag med tårta.

Varför behövs en chef för internkommunikation?

– Allt handlar i grund och botten om vårt bemötande och värdegrund, och hur man jobbar vidare med bemötande i gruppen. Vi behöver en internt tydlig kommunikation till våra medarbetare och till cheferna, som utbildas i ledarskap.

Vilka är de största utmaningarna?

Just nu lägger vi pussel, men jag tror att den största utmaningen är att få alla att jobba tillsammans. Tidigare har vi jobbat i stuprör, inom egna områden. Nu ska vi lyfta blicken för att förstå att vi tillsammans ska jobba på ett bra sätt mot slutkunden.

Vem är slutkunden?

– De som på ett eller annat sätt behöver hjälp av oss.