Samtidigt som Tidningsutgivarna, TU, är ute och berättar svenska mediehus riskerar att förlora uppåt 50 procent av annonsintäkterna i maj, lovar kulturminister Amanda Lind (mp) ett omedelbart utökat utökat presstöd.

Inför Amanda Linds presskonferens hade TU passat på att göra en medlemsundersökning den 26-27 mars 2020 bland tretton av Sveriges största mediehus.

*  Fyra av mediehusen tror att deras annonsintäkter kommer att minska med 41-50 procent i april, jämfört med motsvarande månad i fjol.

* Tre mediehus uppskattar april månads minskning till 31-40 procent.

* Två mediehus uppskattar sina respektive annonstapp till 51-60 procent.

* Två mediehus tror att april månads minskning hamnar mellan 21 och 30 procent.

Klockan 15 i dag höll Amanda Lind en presskonferens och presenterade då åtgärder för att stötta medierna. Regeringen har samordnat beslutet med Centerpartiet och Liberalerna.

* För att hantera den mest akuta krisen avsätts 150 miljoner kronor för ett tillfälligt nytt distributionsstöd under tre månader. Pengarna betalas ut omedelbart.

* 50 miljoner kronor föreslås gå till en fördubbling av stödet för bevakning av geografiska områden med svag eller obefintlig journalistisk bevakning, så kallade vita fläckar.

* Utöver det föreslår regeringen en permanent förstärkning av mediestödet på 200 miljoner kronor per år, från och med i år. Detta ska ingå i vårändringsbudgeten för 2020, som presenteras den 15 april.

– Det tillfälliga distributionsstödet bör ge oss runt 20 miljoner kronor. Det är ett bra tillskott, säger Mikael Nestius, affärschef för Mittmedia som ger ut lokaltidningar i Sverige.

Regeringen ändra även några av reglerna som reglerar medierna och mediestödet.

* Kravet på 55 procent eget redaktionellt material för att få stöd slopas tillfälligt.

* Tillåten tid för reklam i tv ska beräknas ”utifrån ett större tidsintervall istället för som idag baserat på klocktimme”.