Undersökningen genomfördes 28 mars – 5 april 2017, via telefonintervjuer med slumpmässigt urval.
 
Undersökningen visar att Moderaterna ökar med 1,2 procentenheter till 17,8 procent. Sverigedemokraterna tappar något (-0,4) och får också 17,8 procent i mätningen. Socialdemokraterna tappar 1,6 procentenheter men är ännu störst med 26,2 procent.

Centerpartiet fortsätter att öka och slår nytt rekord hos Demoskop med 13,5 procent (+1,4).

Alliansen (40,1) är något större än de rödgröna (39,3).