– Vi gör våra huvudvärvningar ute i skolorna. Därför är vi väldigt kritiska till det förbud som diskuterats i vissa skolor mot att släppa in de politiska partierna, säger Adam Cwejman, förbundsordförande, Liberala Ungdomsförbundet, LUF.
 
Han anser att ingenting slår det personliga mötet. Enligt honom är Twitter en ankdam, Facebook för kompisar och bloggarna är svåra för att man aktivt måste hitta dem.
 
– Mindre hype och mer verklighet, säger han.
 
Han tycker också att det är viktigt att just bemöta Sverigedemokraterna eftersom de dels drar mycket folk till debatterna och dels inte bara går att tiga ihjäl.
 
– Det är helt klart SD som drar till sig åhörare. När jag mötte Sverigedemokratisk Ungdoms, SDU, ordförande Erik Almqvist, i Lund för ett tag sedan kom det kring 200 elever dit efter skoltid. Det hade aldrig hänt om det var jag och Jytte Guteland (SSUs ordförande), som skulle debattera.
 
Att hantera SD-frågan som Vänsterpartiets ungdomsförbund, Ung Vänster har gjort, genom att inte dyka upp när SDU väntas delta tycker Adam Cwejman är fegt.
 
– Ung Vänster verkar tro att de gör något behjärtansvärt genom att inte närvara där SD är. Men jag tror att ungdomarna vill se ett bemötande. Inte höra några högtravande bortförklaringar.
 
Adam Cwejman är helt säker på att integration- och migrationsfrågan kan komma att bli en avgörande fråga i riksdagsvalet. Just för att Sverigedemokraterna har varit mycket på tapeten den senaste tiden. Men viktigast av allt blir frågan om jobben, ekonomin och framtidstron.
 
Samtliga frågor går hand i hand med det som LUF just nu koncentrerar sig på.
 
– Valets tre huvudfrågor är arbete, integration och utbildning. Vår grundtes är att Sverige är uppdelat i två halvor , de som har utbildning, läsvana, plats i bostadskö, hyreskontrakt, kontakter i arbetslivet, svensk bakgrund och så vidare, samt de som inte har.
 
Strategin är att synas maximalt där andra ungdomar finns. Framför allt i skolorna, på gymnasiet nu under våren och efter studenten mer koncentrerat på högskolorna. Luf ska också vara aktiva på stan och på sommarens olika festivaler. Målgruppen är framför allt förstagångsväljarna.
 
– Det är bland annat vår närvaro i skolorna och vårt jobb med att fånga förstagångsväljarna som ger ungdomsförbundet ett existensberättigande.
 
Men det handlar också om att härja, menar han, och ibland lyssnar partiet, ibland inte.
 
– Vi har aktivt i LUF fått moderpartiet att förstå att vi behövs, något som bland annat syns på medlemssiffrorna där våra ser riktigt bra ut och deras inte ser så bra ut. Vi går ofta ett steg längre i vår politik och ibland är det bekvämt för partiet att inte lyssna när vi härjar på. Men nu har Folkpartiet lyssnat i att ta fram en problemformulering för ungdomsarbetslösheten. Sedan är vi mycket eniga i utrikesfrågor, EU och skolan.
 
Medlemssiffrorna ligger just nu kring 3 000. Förra året ökade antalet med drygt 1 000 medlemmar. Det kostar ingenting att vara medlem i LUF. Däremot måste medlemmarna aktivt ta ställning och bekräfta sitt medlemskap varje år. Pengar får förbundet från Folkpartiet samt bidrag från staten som anpassas efter hur många medlemmar som finns i förbundet. I år har LUF ungefär 4 miljoner att röra sig med. Förra året hade LUF ungefär 700 000 kronor mindre. Av dessa pengar har LUF avsatt cirka 1 miljon kronor i valbudget.