LRF Skogsägarna hittar en ansvarig för samhällskontakter på LRF.

Det är Cecilia Reje som är ny ansvarig för samhällskontakter på LRF Skogsägarna med uppdrag av driva skogsägarnas frågor och påverka politiken.

Sedan 2018 har Cecilia Reje arbetat som näringspolitisk expert på Lantbrukarnas Riksförbund. Dessförinnan jobbade hon som politiskt sakkunnig i miljö- och jordbruksutskottet och som politisk sekreterare i trafikutskottet för Moderaterna i riksdagen.

”Cecilias kunskap och erfarenhet kommer vara till stor nytta för att ta tillvara skogsägarnas intressen i de många politiska processer som pågår samt stärka vår position i den allmänna debatten”, kommenterar Magnus Kindbom, skogsdirektör på LRF Skogsägarna.