LO-ekonomerna presenterar en reviderar konjunkturrapport.

LO-ekonomerna reviderar sin tidigare prognos och ser något ljusare på ekonomin. LO räknar med ett bnp-tapp i år på 4,8 procent. Men 2021 kommer en rekyl och bnp ska då öka med 4 procent, anser LO-ekonomerna.

– Upprevideringen beror på förskjutningar så att vi får en ökning i slutet av 2020 som spiller över till 2021, säger Håkan Hellstrand, LO-ekonom.

Däremot oroas LO över arbetslösheten. LO-ekonomerna tror på en ökning från 9 procent till 9,6 procent mot slutet av året.

– Trots den något mer positiva bilden av ekonomin ligger vi kvar med en problematisk bild över hur arbetsmarknaden ser ut. Vi ser ett antal faktorer som verkar åt andra hållet. Många är nu i korttidsarbete, men när de slutar med det, tar de vägen någonstans. Det finns en risk att korttidsarbete övergår till arbetslöshet när systemet blir mindre förmånligt från årsskiftet, säger Håkan Hellstrand, och fyller på:

– Det finns också en stor stock av varsel som inte är avverkad. Risken finns att det leder till fler arbetslösa.

– Avgörande för arbetslösheten är också hur många som nu kommer tillbaka till arbetskraften. Det finns en risk att den ökar.

Håkan Hellstrand ser ytterligare en risk för ökad arbetslöshet.

– De (digitala) lösningar som nu har införts påskyndar strukturomvandlingen.

LO-ekonomerna fruktar att normalarbetslösheten når en ny nivå.

– De som redan förut var långtidsarbetslösa hamnar ännu längre bak i kön. Många, som är nya på arbetsmarknaden, riskerar arbetslöshet nu när många söker jobb. Vi har sett att i många kriser lämnar man krisen med en högre arbetslöshet. Det krävs åtgärder föra att man inte ska hamna där. Det vore olyckligt om vi skulle hamna i 8 procents arbetslöshet. Vi ser en allvarlig risk att politiken kommer att se den nya arbetslösheten som det normala.

Vad kan då politiken göra för att parera arbetslösheten?
 – Det grundläggande är att det finns en stark efterfrågan som kan möjliggöras med en kraftfull ekonomisk politik. Många människor behöver ta sig in i olika slags utbildningar för att klara omställningarna. Stå stärkta utbildningar är helt nödvändiga. Det är knepigare med verktygen på arbetsmarknaden eftersom vi på grund av politisk dumhet inte kan använda arbetsförmedlingen. Så utbildningsverksamheten får bära en stor del, säger Ola Pettersson, LOs chefsekonom.

Hur påverkar läget ni beskriver avtalsrörelsen?
 – Vi passar på den, säger Ola Pettersson.