Den nya kommunikationschefen är Isabelle Ljungberg, som ersätter Åsa Märs, som började så sent som i februari 2021. Isabelle Ljungberg har emellertid agerat tillförordnad kommunikationschef sedan i april 2022, alltså då valrörelsen inleddes. Hon är jurist och tidigare politisk sakkunnig på justitiedepartementet. Från 2018 har hon jobbat som påverkansansvarig på LO.

Detta efter ett beslut av LOs nytillträdda kanslichef Elisabeth Brandt Ygeman.

–  Egentligen är det inget dramatiskt. Åsa Märs har valt att göra lite andra saker, berättar Elisabeth Brandt Ygeman.

Hade ni olika uppfattningar om hur LO ska kommunicera?
–  Nej, det var verkligen inget sådant.