Liberalerna utser nya talespersoner och skiftar om på utskottsplatserna.

Fredrik Malm, blir ny förste vice ordförande i utbildningsutskottet och skolpolitisk talesperson.

Roger Haddad, blir ny förste vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet och arbetsmarknadspolitisk talesperson.

Arman Teimouri, blir ny ledamot i näringsutskottet och energi- och näringspolitisk talesperson.

Maria Nilsson, ledamot i utbildningsutskottet, blir även ny ledamot i EU-nämnden.

Joar Forssell, blir ny ledamot i utrikesutskottet och ny utrikespolitisk talesperson.