Omsättningen landade på 4,5 miljoner kronor. Byrån förbättrade rörelseresultatet men gick fortsatt med förlust.

Rörelseförlusten hamnade på -261 000 jämfört med -569 000 kronor i fjol.

Antal anställda låg oförändrat på tre anställda.

Personalkostnaden per anställd ökade med 29 procent till 798 000 kronor.