Under torsdagens pressfika, presenterade civilminister Lena Micko (s) den delegation som ska dela ut en miljard till kommunerna. Dagens Opinion passade på att ställa lite frågor om snacket i socialdemokraternas verkställande utskott, där Lena Micko har en plats.

Lena Micko, som hämtades till sin statsrådspost från en roll som ordförande i arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR, har jobbat fram ett tillfälligt statsbidrag för kommuner och regioner. Fram till 2024 ska en miljard fördelas.

En nyinrättad delegation, Delegationen för kommunal ekonomi i balans, ska pröva de ansökningar som lämnas in. Delegationen ska verka inom Kammarkollegiet. Delegationen ska ledas av Clas Olsson, generaldirektör för Ekonomistyrningsverket. De övriga ledamöterna är Nils-Eric Gustavsson, tidigare ekonomidirektör i Region Västmanland, Anneli Lagebro revisionsdirektör i Region Stockholm, Martin Olauzon enhetschef på Tillväxtverket och Emelie Värja, forsknings- och utbildningschefen vid Kommuninvest.

”Med det här stödet vill vi uppmärksamma de kommuner och regioner som har ett sämre utgångsläge än andra. Kommuner och regioner ska inte behöva övervältra kostnader på våra barn och barnbarn. De kommuner och regioner som har en särskilt svag ekonomi behöver vidta åtgärder för att stärka ekonomin. Detta är ett stöd för hjälp-till-självhjälp”, skriver civilminister Lena Micko i pressutskicket.

Regeringen har beslutat om två delar som kriterier för att en kommun ska komma i fråga för stöd.

– Det ena är att man har negativ soliditet, att skulderna är större än tillgångarna och att det har varit långvarig. Det andra är att kommunen har en hög skattesats och att man ligger över genomsnittet och har varit tvungen att lösa problemen med att höja skatten, säger Lena Micko, till Dagens Opinion.

Hon lägger till:

– Flera av de kommuner som kommer i fråga är mindre kommuner. De har flera av de här faktorerna och behöver hjälp.

Får kommunerna sedan använda pengarna fritt?
Den aktuella kommunen ska ta fram en handlingsplan.  Den ska man ha en dialog med delegationen om och genomföra. Jag förstår att det är tufft att göra för en kommun,  –men det här är ett sätt att visa att vi finns där och ger stöd.

Är detta ett corona-stöd?
 – Nej, det är det inte. Kommuner som innan pandemin hade problem, har det fortfarande.

Du sitter ju i Socialdemokraternas verkställande utskott, VU. Kan du ge en inblick i hur ni tänkte i regeringskrisen, kring beslut om talmansrundor och extra val?
 – Nej, jag kan bara säga det att vi självklart hela tiden har haft samtal kring läget och vad vi har för alternativ att ta till. Det har varit väldigt viktigt att fundera igenom det. Det gör att jag i dag är glad att kunna säga att vi ändå, trots tuffa förutsättningar, har en ny regering på plats. Vår statsminister och partiordförande har varit i spetsen för arbetet.

Var ni eniga i VU?
 – Jag har inga kommentarer till våra VU-diskussioner. Det här är ett arbete vi är framme vid nu med en ny regering på plats.

Varför hamnade ni där ni hamnade (med en misstroendeförklaring som fällde regeringen)?
 – Vi har ju inte en riksdag där vi har en majoritet med socialdemokrater och miljöpartister utan det krävs ett samarbete. Det är det som fordras i många frågor. Det har vi varit medvetna om från början med Januariavtalet. Vi vet att det har varit bräckligt.

Var det Januariavtalet som ledde fram till den här situationen?
 – Jag skulle säga så här, har man ingått ett avtal, som ju statsministern har varit väldigt tydlig kring, så har man ju uppgiften att uppfylla det. Självklart har vi socialdemokrater våra hjärtefrågor som vi har drivit med en hel del bra resultat. Men man ska vet att så här ser det ut i dag nationellt, vilket är på samma sätt som i många kommuner och regioner.