Det är Johan Färnstrand som den 1 mars tillträder som ny vd för Lif. Johan Färnstrand är idag chef för Aleris svenska sjukvårdsverksamhet och vd för Aleris Sjukvård. Han ersätter Anders Blanck som slutar som vd efter 11 år

”Att ta över som vd för Lif och företräda den svenska läkemedelsbranschen är en spännande utmaning i ett händelserikt skede, samtidigt är jag ödmjuk inför uppgiften. Branschen är helt central för utvecklingen av hälso- och sjukvården och utvecklingen inom medicinsk innovation och precisionsmedicin innebär att vi står inför ett paradigmskifte, men vi har samtidigt utmaningar med att nya effektiva behandlingar inte når fram till patienterna där de gör verklig nytta”, kommenterar Johan Färnstrand.