Det är Liberalernas förra gruppledare i riksdagen, Christer Nylander, som av regeringen utses till ny ordförande för Svenska barnboksinstitutet från och med 1 januari 2023 och till och med 31 december 2025.