Jung sällar sig till raden av kommunikationsbyråer som fick minskad omsättning på grund av pandemin och fick söka stöd för korttidspermittering.

Jung tappade under år 2020 21 procent av omsättningen till 62 miljoner kronor. Rörelseresultatet föll med 44 procent till 2,1 miljoner kronor. Då ingick stöd för korttidspermittering på 1,9 miljoner kronor.
Rörelsemarginalen minskade med 1,4 procentenheter till 3,4 procent.
Antalet anställda minskade från 46 till 42 och personalkostnaden minskade med drygt 10 procent till 33 miljoner kronor.