Fackförbundet Kommunals medlemmar har ett bra förhandlingsläge med sin arbetsgivarorganisation SKR och har haft svårt att komma i fatt lönerna som industrifacken har förhandlat sig fram till. Därför går Kommunal en egen väg i avtalsrörelsen. Här är den preliminära kravlistan.

*  Ytterligare påslag på 0,5 procent utöver märket för de yrkesutbildade medlemmarna.

*  Icke yrkesutbildade ”ska ha löneökningar som ger mer pengar att leva för och tydliga karriärvägar framför sig” och de ska ha ”rätt till kompetensutveckling och tydliga kriterier för hur de ska kunna öka sina löner än mer”.

* Heltid ska gälla, inte visstidsanställningar.

* Mer ”hållbara” arbetstider.