Detta efter att partiet har gått in i regeringsställning och därmed behöver möblera om.

Här är de nya talespersonerna:

Energipolitisk talesperson, Camilla Brodin

Näringspolitisk talesperson, Lili Andrén

Trafikpolitisk talesperson och jordbrukspolitisk talesperson, Magnus Oscarsson

Miljö- och klimatpolitisk talesperson, Kjell-Arne Ottosson

Bostadspolitisk talesperson, Larry Söder

Socialpolitisk talesperson, Christian Carlsson

Utbildningspolitisk talesperson, Mathias Bengtsson

Äldre- och funktionshinderpolitisk talesperson, Dan Hovskär

Kulturpolitisk talesperson, Roland Utbult

Försvarspolitisk talesperson, Mikael Oscarsson

Utrikespolitisk talesperson, Magnus Berntsson

Rättspolitisk talesperson, Torsten Elofsson

Biståndspolitisk talesperson, Gudrun Brunegård

Ekonomiskpolitisk talesperson, Hans Eklind

Talesperson för kristna minoriteters rättigheter, Yusuf Aydin

Socialförsäkringspolitisk talesperson, Ingemar Kihlström

Arbetsmarknadspolitisk talesperson, Magnus Jacobsson

Familje- och jämställdhetspolitisk talesperson, Camilla Rinaldo Miller

Skattepolitisk talesperson, Cecilia Engström