Det är Mattias Bäckström Johansson som blir formellt vald till partisekreterare för Sverigedemokraterna. Sedan valet har han varit tillförordnad efter Richard Jomshof, som numerar är ordförande i justitieutskottet.

”Partiet befinner sig i en väldigt intensiv och spännande period efter framgångarna i det senaste valet, och jag ser fram emot att få vara en del i organisationens utvecklingsarbete de kommande åren”, kommenterar Mattias Bäckström Johansson, och vidare:

”Utöver den pågående processen med att internutbilda och förbereda partiets tjänstemän i riksdagen inför ett eventuellt framtida intåg för partiet i regeringskansliet är min ambition att ytterligare växla upp arbetet med kompetensutveckling hos partiets distrikts- och lokalföreningar ute i landet. Vi har väldigt många duktiga lokalpolitiker runtom i Sverige, och vår målsättning är att ta vara på den enorma potential som finns”.