Byråintäkten minskade något, med 0,7 procent till 139 miljoner kronor. Omsättningen minskade med 12 procent till 180 miljonerkronor jämfört med 2010, som var ett valår då JKL levererade större projekt till Svenskt Näringsliv, bland annat tv-programmet Jobbgrillen.
 
Under 2011 lämnade JKL ett koncernbidrag till ägarna Publicis på drygt 28 miljoner kronor.
Rörelseresultatet minskade med 29 procent till 23 miljoner kronor. Då ökade personalkostnaderna med 12,7 miljoner kronor till totalt 103 miljoner kronor. Rörelsemarginalen minskade därmed med tre procentenheter till 13 procent. Byråintäkten per anställd sjönk med 4,0 procent till 2,3 miljoner kronor.
Personalstyrkan på JKL ökade från 58 till 60 personer.