Den 16 december blir det interpellation och debatt i riksdagen om Sveriges roll i att få stopp på oljeutvinning i Arktis. Det är Jens Holm (v) som väckt interpellationen.
– Just nu pågår klimatförhandlingar och Sverige är ordförande i Arktiska rådet. Det hade varit bra om Sverige hade drivit på för att stoppa oljeborrningarna. Tajmingen för det är bra.
Frågan hamnar i slutändan på utrikesminister Carl Bildt då Arktiska rådet ligger under Rysslandsenheten på ud med en budget på 15 miljoner kronor för 2011-1013.    Jens Holm säger han ser fram emot att höra Carl Bildt i debatten.
– Det ska bli särskilt intresset att höra Carl Bildt med tanke på hans djupa insikter i och erfarenheter av oljebranschen. Så vitt jag vet gjorde Lundin Oil Lundin Oil två ansökningar om att borra olja i Nordnorge, som hör till Arktisområdet, medan Carl Bildt satt i styrelsen.
Så du tycker hans erfarenheter kommer till pass i Arktiska rådet?
– Nej, jag tycker han är synnerligen olämplig att göra en avvägning mellan oljeindustrins ekonomiska intressen och klimathotet vi står inför.
Du vill att Sverige ska verka för ett moratorium om oljeutvinning i Arktis. Men är Carl BIldt rätt person att pressa och är Arktiska rådet rätt forum, när kustländer som Ryssland och Norge sitter i egna möten och fattar sina beslut?
– Carl Bildt är personen som ska svara på dessa frågor, även om man på goda grunder kan ifrågasätta hans omdöme. Man kan absolut jobba inom Arktiska rådet. Sverige ska använda alla forum som står till buds för att motverka klimatförändringarna. Arktiska rådet kan användas som forum till att väcka frågorna. Sedan måste länderna med ekonomiska intressen vara med på besluten. Det går inte att köra över dem.