Det finns två huvudspår i spekulationerna. Det kan röra sig om ett anslag i miljardklassen på att lyfta matematikundervisningen från grundskola till gymnasium.
Pengarna kan också användas till att förbättra lärarnas karriärutveckling och höja lönerna.
 
Finansminister Anders Borg (m) uppskattar reformutrymmet till 10-15 miljarder kronor för 2012, varav 2,3 miljarder läggs på underhåll av vägar och järnvägar och 500 miljoner på förstärkt bostadstillägg för pensionärer. Regeringen har även flaggat, men inte bestämt sig för att sänka restaurangmomsen för 5 miljarder kronor per år.