Undersökningen, genomförd bland 1 000 svenskar, 8-11 augusti, visar att 12 procent av svenskarna känner störst förtroende för Annie Lööf som efterträdare till Maud Olofsson. Motsvarande siffra för Anna-Karin Hatt, it-minister (c) är 11 procent. Endast 5 procent har störst förtroende för Anders W Jonsson. Hela 72 procent är tveksamma eller vet inte.
Bland Centerpartiets sympatisörer drar Annie Lööf ifrån. 36 procent av partiets sympatisörer har störst förtroende för Annie Lööf, jämfört med 14 procent för Anna-Karin Hatt och 8 procent för Anders W Jonsson.  42 procent är tveksamma eller vet inte.