Regeringen vill veta hur deras kulturpolitik fungerar i praktiken, och har därför tillsatt en ny oberoende myndighet för att göra jobbet.
 
– Myndigheten för Kulturanalys ska granska effekter av regeringens kulturpolitik och ge återkoppling till regering, andra beslutsfattare och kulturutövare. Vi kommer att presentera tillgång till statistik kring hur kulturområdet förändras och utvecklas och även starta egna granskningar. En gång om året kommer vi att lämna en rapport till regeringen där vi ger en samlad bild av vilka konkreta effekter kulturpolitiken gett inom olika områden och hur resurserna till kulturen fördelas.
 
Clas-Uno Frykholm har en bakgrund inom forskningsvärlden, senast jobbade han som utvärderings- och kvalitetsansvarig på Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra. 
 
– Jag har jobbat med utvärdering och analys inom utbildningsområdet framförallt, och utbildning, bildning och kultur ligger ju ganska nära varandra. Så jag tycker att jag har ganska bra koll på kultursektorn, även om jag inte är någon kulturpersonlighet själv.
 
Han säger att han inte riktigt har några direkta förebilder inom kulturen, utan lyfter hellre fram en kollega inom utvärderingsområdet.
 
– Det finns ju många intressanta personer inom kulturen som man skulle kunna nämna, men min förebild är förra universitetskanslern Sigbrit Franke, som även varit ordförande för Dramaten. Förutom att hon är en allmänt klok person är hon också mycket kunnig inom utvärderingsområdet.
 
Ska du bli en slags kulturspion?
 
– Nej, det kan man inte säga, så ser vi inte alls på det. Det vi försöker göra är att samla in sakliga underlag och ta reda på vilka effekter kulturpolitiken ger.
 
Myndigheten drar igång 1 april, men några färdiga direktiv för myndigheten är ännu inte klara.
 
– Vi har en instruktion som anger ramarna för myndighetens arbete. Regleringsbrevet som mer i detalj beskriver hur vi ska arbeta är på gång, men det är inte helt klart än. Det finns dock förslag som just nu håller på att diskuteras.
 
Vilken kultur konsumerar du själv?

 

– Jag är intresserad av teater, film, konst och musik. Jag spelade en gång i ett band, men det är preskriberat nu. Senast var jag på Klungans föreställning i Umeå, jag tyckte den var mycket bra, speciell norrländsk humor kombinerat med rörelse dans, säger Clas-Uno Frykberg.

Therese Johansson